วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556

     สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทิงร่วมกับเทศบาลตำบลหงาว ออกบริการตอน ทำหมัน สุนัข แมว ที่ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลหงาว ในวันที่ 11 กันยายน 2556 ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ ในการดำเนินการจากเทศบาลตำบลหงาว 

ไม่มีความคิดเห็น: