วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556

       สำนักงานปศสัตว์อำเภอเทิง ร่วมออกหน่วยโคนมเคลื่อนที่ ระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน 2556 ในพื้นที่ตำบลสันทรายงามและตำบลเวียง อำเภอเทิง โดยมีบริการตรวจและแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์  ถ่ายพยาธิ ฉีดวิตามิน พ่นยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณฟาร์ม  พร้อมทั้งให้คำแนะนำการจัดการด้านอาหาร ระบบป้องกันโรคของฟาร์ม การจัดการก่อนและหลังการรีดนม

ไม่มีความคิดเห็น: