วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

การประชุมผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ปีกจังหวัดเชียงราย
นายวิทยา จินตนาวัฒ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายเป็น ประธานการประชุมผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ในจังหวัดเชียงราย ชี้แจงการดำเนินการที่ถูกต้องตามระเบียบของกรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ มีปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอและผู้ประกอบการทั้งจังหวัดเข้าร่วมประชุม