วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2556

ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทับบก ตรวจเยี่ยมโครงการทดลองเลี้ยงแกะและสัตว์ปีกบ้านร่มฟ้าทอง

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ พลเอกจิรเดช  สิทธิประณีต ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทับบก พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการทดลองเลี้ยงแกะและสัตว์ปีกบ้านร่มฟ้าทอง โดยมีนายอำเภอเวียงแก่น ปศุสัตว์อำเภอเวียงแก่น ปศุสัตว์อำเภอเทิง ร่วมต้อนรับ และนายเสน่ห์  แสนชัย เจ้าพนักงานสัตวบาลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ดอยยาวป็นผู้นำเสนอสรุปผลการดำเนินการโครงการ ฯ ด้านปศุสัตว์ ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
นายเสน่ห์  แสนชัย เจ้าพนักงานสัตวบาลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ดอยยาวป็นผู้นำเสนอสรุปผลการดำเนินการโครงการ ฯ ด้านปศุสัตว์ ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

ไม่มีความคิดเห็น: